Ofertas de la empresa ingenium rrhh en Reus

(30)
¿Quieres recibir las nuevas ofertas de la empresa ingenium rrhh en reus directamente en tu móvil? Utiliza jobeeper app
  • Hace 919 días
   23 horas

   ASISTENTE DEPARTAMENTO DE FINANZAS - Ingenium rrhh

   Hace 919 días 23 horas

   Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus, una Assistent Administrativa pel departament de finances que contribueixi en la preparació i la presentació de la informació comptable, complint amb la normativitat i la legislació vigent, aplicant les Tecnologies d'Informació i Comunicació. LES TASQUES A DESENVOLUPAR SON: - Donar suport al responsable del Departament Financer en les activitats especifiques del departament segons les normes i directrius marcades. - Efectuar la gestió administrativa i el registre de les operacions comptables i fiscals (assentamnets, IVA, IRPF, etc.) - Efectuar la gestió administrativa i registre de les operacions de tresoreria. - Classificar, arxivar i ordenar la documentació. FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS -Grau en Administració i Direcció d'Empreses. FPII Administració -Coneixements en materia de Qualitat, Medi Ambient i PRL -Coneixement informàtics alts per desenvolupar tasques de gestió amb programa propi (RPS), Office. IDIOMES Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades Anglès, nivell alt. Altres, valorable. PERFIL DESITJAT Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris. La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc vacant. Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament. Condicions econòmiques: - Salari: 16000€ b/a - Contracte INDEFINIT - Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h Salario: 16000 € brutos/año Tipo empleo: Indefinido

   Ver más

  • Hace 919 días
   23 horas

   ASISTENTE ADMINISITRATIVO/A DEPARTAMENTO DE PROYECTOS - Ingenium rrhh

   Hace 919 días 23 horas

   Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus, una Assistent Administrativa pel departament de projectes. LES TASQUES A DESENVOLUPAR SON: - Tasques administratives de procés del propi departament (organització d'agenda dels tècnics, preparació de reunions, seguiment de serveis d'assistència tècnica, contactes amb clients i proveïdors, etc...) - Gestió documental (control d'arixu físic del departament, preparació d'informes, etc...) - Canalitzar la comunicació tant a nivell intern com extern (atenció telefònica, client i proveïdor, coordinació entre departaments,etc...) FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS -Grau en Administració i Direcció d'Empreses. FPII Administració -Coneixements en materia de Qualitat, Medi Ambient i PRL -Coneixement informàtics alts per desenvolupar tasques de gestió amb programa propi (RPS), Office i els programes (softwares)que utilitzen els clients IDIOMES Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades Anglès, nivell alt. Altres, valorable. PERFIL DESITJAT Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris. La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc vacant. Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament. Condicions econòmiques: - Salari: 16000€ b/a - Contracte INDEFINIT - Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h Salario: 16000 € brutos/año Tipo empleo: Indefinido

   Ver más

  • Hace 919 días
   23 horas

   MAQUINISTA (ARTES GRAFICAS) - Ingenium rrhh

   Hace 919 días 23 horas

   Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus un Maquinista amb experiència amb maquinaria offset o flexo. Imprescindible diposar d'experiència com a ajudant o maquinista d'arts gràfiques FUNCIONS A DESENVOLUPAR -Recepcionar i atendre a les ordres de fabricació - Fabricació del producte en funció de les ordres d'execució. - Control i manipulació de les màquines d'impressió gràfica FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS CFGS Arts gràfiques Coneixement de color Valorable haver desenvolupat tasques similars en maquinaria offset o Flexo IDIOMES Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades. Anglès, valorable. Altres, valorable. REQUISITS Carnet conduir B PERFIL DESITJAT Cerquem una persona proactiva, orientada a resultats, motivada i disposada a créixer professionalment dins d'una empresa referent a nivell nacional. Pensem en una persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris. La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al llocvacant. Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament. Condicions econòmiques: - Salari: 16000 € b/a - Contracte INDEFINIT - Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h Salario: 16000 € brutos/año Tipo empleo: Indefinido

   Ver más

  • Hace 928 días
   23 horas

   TECNICO INFORMATICO - Ingenium rrhh

   Hace 928 días 23 horas

   Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus un Tècnic Informàtic FUNCIONS A DESENVOLUPAR - Resoldre incidències degudes a instal-lació de sofware -Col·laborar amb el client en la definició i la concreció dels objectius del projecte -Fer seguiment dels seus projectes. -Relació contínua amb clients, proveïdors i altres departaments interns per garantir el correcte desenvolupament i evolució dels projectes instaurats. -Manteniment informàtic de clients i proveïdors en cas de necessitat -Fidelitzar els clients i cercar noves oportunitats de negoci, en clients existents i/o potencials. FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS FP II Electrònica Coneixementd’administraciódesistemesWindows(7,8,10 Windows Server): configurar contes d'usuaris, serveis de Windows,Firewall. Coneixement BBDD, (Access, SQL Server) i connectors OLE 32/64 bit. Capacitat deinstal·lari configurar un Servidor Windows 2012, SQL Server i IIS (Internet InformationServer) IDIOMES Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades. Anglès, nivell alt valorable. Altres, valorable. REQUISITS Carnet conduir B PERFIL DESITJAT Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris. La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc vacant. Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament. Condicions econòmiques: - Salari: 16000 € b/a - Contracte INDEFINIT - Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h Salario: 16000 € brutos/año Tipo empleo: Indefinido

   Ver más

  • Hace 946 días
   20 horas

   MAQUINISTA (MAQUINARIA IMPRESSIÓ GRÀFICA) - Ingenium RRHH

   Hace 946 días 20 horas

   Recuerda que también puedes formarte con nosotros a precios increibles.Disponemos de más de 800 cursos online y a distancia de todos los sectores y con...

   Ver más

  • Hace 946 días
   20 horas

   TÈCNIC INFORMÀTIC - Ingenium RRHH

   Hace 946 días 20 horas

   Recuerda que también puedes formarte con nosotros a precios increibles.Disponemos de más de 800 cursos online y a distancia de todos los sectores y con...

   Ver más

  • Hace 946 días
   20 horas

   ASSISTENT ADMINISTRATIU/VA DEPARTAMENT DE PROJECTES - Ingenium RRHH

   Hace 946 días 20 horas

   Recuerda que también puedes formarte con nosotros a precios increibles.Disponemos de más de 800 cursos online y a distancia de todos los sectores y con...

   Ver más

  • Hace 958 días
   1 hora

   TECNICO COMERCIAL INFORMATICA - Ingenium rrhh

   Hace 958 días 1 hora

   Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus un Tècnic Comercial Informàtic FUNCIONS A DESENVOLUPAR - Col·laborar amb el client en la definició i la concreció dels objectius del projecte -Fer seguiment dels seus projectes. -Relació contínua amb clients, proveïdors i altres departaments interns per g arantir el correcte desenvolupament i evolució dels projectes. -Respondre davant el responsable de departament sobre el desenvolupament i la consecució dels objectius dels projectes. -Fidelitzar els clients i cercar noves oportunitats de negoci, en clients existents i/o potencials. FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS Varolable Grau superior de e nginyeria informàtica , enginyeria de gestió Coneixement d’administració de sistemes Windows (7,8,10 Windows Server): configurar contes d' usuaris, serveis de Windows, Firewall. Coneixement BBDD, (Access, SQL Server) i connectors OLE 32/64 bit. Capacitat de instal·lar i configurar un Se rvidor Windows 2012, SQL Server i IIS (Internet Information Server) IDIOMES Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades. Anglès, nivell alt. Altres, valorable. REQUISITS Carnet conduir B PERFIL DESITJAT Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris. La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc vacant. Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament. Condicions econòmiques: - Salari: 18.000 - 20.000 € b/a - Contracte INDEFINIT - Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h Salario: 19000 € brutos/año Tipo empleo: Indefinido

   Ver más

  • Hace 958 días
   1 hora

   ASISTENTE DPTO COMERCIAL Y MARKETING - Ingenium rrhh

   Hace 958 días 1 hora

   Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus un Assistent pel Departament Comercial i Màrketing. Les tasques a desenvolupar son: -Tasques administratives, generals, de suport del departament. -Realització d’ofertes. -Control del registre i dels expedientscomercials. -Revisió CRM -Preparació de dossiers per client -Enviament de enquestes de satisfacció -Atenció i filtre de trucades telefòniques. -Suport telefònic amb els seguiments d’oportunitats -Suport en la preparació de fires i campanyes específiques -Preparació i control de reunionsa nivell de departament -Suport en les presentacions corporatives, fires o de producte. -News, control de resposta -Web, seguiment i gestió de botiga online, (comandes, estoc, preus, etc.) -Xarxes socials, seguiment -Bloc,redacció, administració, resposta. -Seguiment de l’opinió externa de marca i empresa FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS Grau en Administració i Direcció d'Empreses(especialitat Marketing), periodisme, relacionspúbliques Domini del paquet d’OFFICE Coneixements informàtics a nivell d’usuari avançat. Es valorarà coneixements de disseny, Photoshop, Ilustrator, etc. Coneixements d’eines de Marketing: Wordpress, Mailchimp, etc. IDIOMES Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades Anglès, nivell alt. Altres, valorable. PERFIL DESITJAT Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris. La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc vacant. Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament. EVOLUCIÓ Responsable de comunicació intern i extern - Contracte INDEFINIT - Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17 Salario: 16000 € brutos/año Tipo empleo: Indefinido

   Ver más

  • Hace 997 días
   1 hora

   TECNIC INFORMATIC - INGENIUM CONSULTORIA DE RRHH Y FORMACION

   Hace 997 días 1 hora

   Minim 2 anys desenvolupant tasques de tècnic comercial informàtic. Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i...

   Ver más

  Usamos cookies propias y de terceros para mostrar contenido personalizado. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información