Ofertas de la empresa mutuaterrassa

(26)
¿Quieres recibir las nuevas ofertas de la empresa mutuaterrassa directamente en tu móvil? Utiliza jobeeper app
Filtra por provincia
  • Hace 1772 días
   4 horas

   INFERMER/A (65% JORNADA - HORARI LLISCANT) - MUTUATERRASSA

   Hace 1772 días 4 horas

   Proporcionar cures d'Infermeria aplicant els coneixements i tècniques específiques de la seva disciplina basant-se en el coneixement científic i tecnològic per a garantir una atenció de qualitat al pacient i al familiar. Prevenir, promocionar i educar en salut formant part de l'equip multidisciplinari, sent capaç de donar respostes de forma integral a les necessitats que presenten els pacients, aconseguint la màxima autonomia. Requerim: - Titulació universitària en infermeria (Diplomatura o Grau). - Es valorarà formació i/o experiència en l'àmbit d'atenció privada. - Informàtica a nivell usuari. - Català parlat i escrit. Oferim: - Incorporació en el centre Àptima Centre Clínic Terrassa. - Jornada 65% en horari lliscant. - Contracte eventual 6 mesos amb possibilitats d'indefinit. - Incorporació: Immediata. - Lloc de treball: Terrassa.

   Ver más

  • Hace 1782 días
   2 horas

   Médico Especialista en Anestesia y Reanimación - MUTUATERRASSA

   Hace 1782 días 2 horas

   La persona seleccionada tendrá como misión proporcionar atención médica especializada al enfermo, para conseguir su curación o en su defecto, facilitar una calidad de vida adecuada en el curso de la enfermedad, con el fin de garantizar la calidad, eficiencia y equidad de la asistencia médica en un marco de sostenibilidad económica. Requerimos: · Titulación de especialista · Se valorará experiencia profesional en el tratamiento del dolor o con preferencia por esta área · Valorable doctorado · Informática a nivel usuario · Valorable inglès Ofrecemos: · Incorporación en el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de la Fundación Asistencial de Mútua de Terrassa · Jornada completa en horario deslizante · Contrato indefinido · Incorporación: Inmediata · Lugar de Trabajo: Terrassa (Barcelona) Las personas interesadas pueden enviar su currículum, indicando la referencia correspondiente a la dirección electrónica seleccio@mutuaterrassa.

   Ver más

  • Hace 1783 días
   12 horas

   Jefe de Proceso de Salud Mental - MUTUATERRASSA

   Hace 1783 días 12 horas

   La persona seleccionada tendrá como misión liderar el proceso de Salud Mental, así como las personas que forman parte, garantizando los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para llevar a cabo la actividad de Salud Mental y el logro de los objetivos definidos por la Dirección, estableciendo una buena comunicación entre los diferentes integrantes de los equipos y fomentando dinámicas de trabajo que permitan garantizar la eficiencia y la calidad asistencial. Requerimos: - Titulación universitaria en enfermería y/o medicina. - Se valorará formación especializada en Salud Mental. - Formación y/o experiencia en gestión. - Se valorará titulación de doctorado. Ofrecemos: - Incorporación a la Fundación Asistencial de Mutua de Terrassa FPC, compuesta por un centro hospitalario de alta complejidad y 9 centros de atención primaria. - Contrato indefinido - Lugar de trabajo: Terrassa (Barcelona) Las personas interesadas pueden enviar su currículum, indicando la referencia correspondiente a la dirección electrónica seleccio@mutuaterrassa.es antes del 23 de marzo del 2017.

   Ver más

  • Hace 1789 días
   12 horas

   Tècnic/a de Laboratori - MUTUATERRASSA

   Hace 1789 días 12 horas

   En dependència del Grup d'Investigació del VIH de la Fundació Mútua Terrassa, la persona seleccionada tindrà com a missió utilitzar i aplicar les tècniques de diagnòstic emprades en el laboratori i segons les directius establertes per a assegurar la màxima fiabilitat, idoneïtat i qualitat de les mateixes. Requerim: · Llicenciatura en Biologia · Experiència en el tractament i processament de mostres infectades por VIH. · Experiència en tècniques de Biologia Molecular, principalment relacionades amb l' estudi de miRNAs. · Informàtica nivell usuari · Català i castellà · Coneixements d'anglès Oferim: · Incorporació a la Fundació MutuaTerrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social · Jornada parcial del 50% en horari flexible · Contracte temporal per baixa maternal · Possibilitat de realitzar la tesina o tesis doctoral · Incorporació: immediata · Lloc de treball: Terrassa

   Ver más

  • Hace 1798 días
   13 horas

   COORDINADOR/A FORMACIÓ DIRECCIÓ INFERMERIA - MUTUATERRASSA

   Hace 1798 días 13 horas

   En dependència de la Direcció d'Infermeria, la persona seleccionada tindrà com a missió coordinar i establir anualment els criteris formatius prioritaris, d'acord als objectius estratègics de la direcció i a les necessitats professionals per adequar els coneixements, habilitats i actituds dels nostres col·laboradors per tal de contribuir en el seu desenvolupament professional. Requerim: · Diplomatura o Grau en infermeria · Experiència professional de 5 anys en lloc de treball similar o en el sector · Màster en ciències de la salut · Informàtica a nivell usuari · Català parlat i escrit · Anglès mig Oferim: · Incorporació en l'Àrea de Desenvolupament de la Direcció d'Infermeria de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa · Jornada completa · Contracte indefinit · Incorporació: immediata · Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

   Ver más

  • Hace 1806 días
   2 horas

   RESPONSABLE DE MARQUÈTING - MUTUATERRASSA

   Hace 1806 días 2 horas

   En dependència de Gerència, la persona seleccionada tindrà com a missió definir i executar el pla de màrqueting de l'AS Assegurador, així com vetllar per la difusió de la imatge de marca, de forma coordinada i coherent amb l'estratègia comercial definida. Tasques: · Definició del pla de màrqueting de l'entitat en línia amb l'estratègia d'aquesta. · Coordinació i posada en marxa de les accions definides en el pla de màrqueting · Control del pressupost assignat · Seguiment i reporting de l'evolució i resultat de les diferents accions implantades · Interlocució amb els diferents proveïdors en aquest àmbit · Definició de nous productes/solucions asseguradores així com la coordinació amb els diferents departaments per al seu llançament. · Suport i formació interna a l'equip comercial · Anàlisi dels principals competidors i elaboració d'estudis periòdics de seguiment · Responsabilitat sobre el disseny i manteniment dels diferents elements de màrqueting i comunicació existents; fulletons comercials, web, comunicacions a clients,... · Ser garant de la imatge de marca de l'entitat, promocionant-la i incentivant la seva difusió en el seu àmbit territorial.

   Ver más

  • Hace 1806 días
   3 horas

   ASSISTANT GERÈNCIA - MUTUATERRASSA

   Hace 1806 días 3 horas

   En dependència de Gerència, la persona seleccionada tindrà com a missió assistir al gerent en la gestió del temps, ajudant-li a potenciar la seva capacitat i rendiment en el seu treball diari i contribuir a proporcionar la millor imatge de l'empresa tant interna com externament. A més de les tasques pròpies de Secretària de Direcció, com a principal funció té la de corrdinar i fer el seguiment dels projectes impulsants desde gerència.

   Ver más

  • Hace 1812 días
   13 horas

   Auxiliar Administratiu - MUTUATERRASSA

   Hace 1812 días 13 horas

   Requerim: · Formació Professional I, Grau Mig Administratiu o Batxillerat · Es valorarà formació en l'àmbit sanitari · Valorable experiència professional en l'àmbit de l'odontologia · Informàtica a nivell usuari · Valorable anglès Oferim: · Jornada completa en horari lliscant · Contracte eventual amb possibilitats d'indefinit · Incorporació: immediata · Lloc de treball: Olesa de Montserrat

   Ver más

  • Hace 1814 días
   13 horas

   INFERMER/A CENTRE DE DIA - MUTUATERRASSA

   Hace 1814 días 13 horas

   La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar cures d'infermeria aplicant els coneixements i tècniques específiques de la seva disciplina, tenint en compte la prescripció del personal facultatiu i les necessitats individuals de l'usuari, per tal de garantir una atenció de qualitat que doni resposta de forma integral, dins la seva àrea d'actuació, a les necessitats que en cada cas presenti l'usuari. Requerim: - Titulació universitària en infermeria (Diplomatura o Grau) - Es valorarà formació i/o experiència en geriatria - Informàtica a nivell usuari - Català parlat i escrit Oferim: - Incorporació en la Residència i Centre de Dia per a gent gran Horta (Fundació Vallparadís FPC) - Jornada parcial del 75% - Horari distribuït en setmana curta i llarga de 14 a 20 hores i caps de setmana alterns de 8 a 20 hores - Contracte eventual amb possibilitats d'indefinit - Incorporació: Gener 2017 - Lloc de treball: Barcelona

   Ver más

  • Hace 1818 días
   2 horas

   AUXILIAR AMINISTRATIVA CORREDURIA - MUTUATERRASSA

   Hace 1818 días 2 horas

   En dependència del responsable d'Atenció al client, la persona seleccionada tindrà com a missió realitzar activitats administratives bàsiques sota supervisió i segons les indicacions del seu responsable, donant suport a l'equip tècnic i/o directiu en la realització del treball diari, sent responsable de l'acompliment en temps i forma de les tasques i/o processos del seu abast. Tasques: . Elaboració de pressupostos/projectes en les diferents companyies. . Introducció de dades en el programa de gestió VisualSeg. . Gestió documental. . Atenció telefònica als clients i/o auxiliars . Suport administratiu. Requerim: . Formació Professional I o Cicle Formatiu Grau Mig Administratiu. . Coneixements bàsics dels productes massa del sector assegurador (Assegurances cotxe, llar, comunitats, comerços, vida, salut ...) . Coneixement del programa de gestió VisualSeg. . Informàtica a nivell usuari. . Català parlat i escrit. Oferim: . Incorporació immediata a la seu central de l'Asseguradora, situada a Terrassa. . Jornada completa de dilluns a divendres (9 a 18.15h.) . Contracte temporal (substitució per maternitat)

   Ver más

  Usamos cookies propias y de terceros para mostrar contenido personalizado. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información