Ofertas de la empresa optima business consulting

(236)
¿Quieres recibir las nuevas ofertas de la empresa optima business consulting directamente en tu móvil? Utiliza jobeeper app
 • Hace 1211 días
  4 horas

  Ingeniero de Mantenimiento - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1211 días 4 horas

  Empresa agroalimentaria cercana a Lleida, precisa incorporar un/a Ingeniero/a de Mantenimiento que, en dependencia del Director Industrial deberá: - Dirigir y coordinar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la Planta productiva - Elaborar planes de mantenimiento correctivo y preventivo, supervisando y controlando su ejecución. - Coordinación de las actuaciones de mantenimiento y supervisión de las mismas. - Análisis de las incidencias del área de mantenimiento, gestionando las no conformidades y tomando las medidas correctoras oportunas, con el fin de asegurar la máxima eficiencia y operatividad de las instalaciones y equipos. - Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad y medio ambiente en la ejecución de las tareas de mantenimiento. - Coordinar las actuaciones necesarias en la aplicación de una correcta política de PRL. - Coordinar y controlar la gestión del almacén de repuestos en cuanto a la recepción, almacenamiento y nivel de stock para poder disponer de los materiales necesarios para las tareas de mantenimiento. - Controlar el cumplimiento de la legislación aplicable en las operaciones de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la fábrica Buscamos una persona con capacidad de adaptación, dinámica, con iniciativacon capacidad de resolución de problemas, con flexibilidad y capacidad de coordinación y trabajo en equipo, persona organizada y con capacidad de liderazgo. Requisitos: ·Formación académica: Ingeniero Técnico o Superior Industrial. ·Nivel de inglés B2 ·Experiencia profesional: imprescindible experiencia mínima de tres años en el desarrollo de tareas similares y en la gestión de equipos. ·Experiencia o inquietud en aplicar entornos Lean y / o TPM ·Carnet de conducir: Si y vehículo propio para llegar al lugar de trabajo. ·Lugar de residencia: preferiblemente Lleida o alrededores.

  Ver más

 • Hace 1217 días
  17 horas

  Assessor/a Jurídic - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1217 días 17 horas

  Associació de Lleida precisa incorporar un/a Assessor/a Jurídic. FUNCIONS I RESPONSABILITATS A DESENVOLUPAR: - Assessorar en constitucions, gestions i/o dissolucions de societats mercantils. - Defensar els interessos de les diferents empreses associades. - Estudiar i resoldre els problemes legals relacionats amb l'empresa (contractes, convenis i normes legals) - Emetre informes jurídics. - Resoldre sancions i contenciosos. - Assessorar, negociar i defensar en cas necessari tot tipus de reclamacions mercantils. - Execucions dels títols executius. - Operacions mercantils en general. - Procediments davant el jutjat (mercantils, I contenciosos). S'OFEREIX: - Horari: Dill - Div, 9-14h i 16-19h (no negociable) - Contracte: Temporal (6+6) + Fix - Remuneració: Segons vàlua.

  Ver más

 • Hace 1219 días
  18 horas

  Responsable de RRHH i Personal - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1219 días 18 horas

  Empresa referent en el sector alimentari de Lleida, requereix cobrir la posició de Responsable de RRHH i Personal que, en dependència directa del Director/a de RRHH, serà responsable de la gestió i realització de polítiques laborals i de recursos humans de l'empresa, encaminades a promoure una millor gestió de les persones. RESPONSABILITATS: - Desenvolupar, coordinar i supervisar la gestió laboral de l'empresa (contractes, altes i baixes, nòmines, conveni, vacances, hores del personal...) - Desenvolupar i gestionar el conveni laboral i les relacions amb el comitè d'empresa. - Planificar i controlar la plantilla (calendari laboral, selecció de personal temporal en campanya, dimensionament de la plantilla..) així com mantenir contacte amb empreses de treball temporal. - Prevenció de riscos laborals. - Dissenyar i implementar les polítiques de RRHH (organització i llocs de treball, formació, avaluació del desenvolupament, comunicació interna, promoció, acollida...) - Atendre al personal de l'empresa (150 treballadors). - Gestionar documentació necessària per temes legals. S'OFEREIX: · Horari: jornada complerta de dilluns a divendres. · Contracte: temporal + indefinit. · Remuneració: a partir de 28.000€ bruts anuals, i a valorar segons la candidatura

  Ver más

 • Hace 1219 días
  21 horas

  Gerent Comercial - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1219 días 21 horas

  MIRALCAMP FRUITS, SCCL, cooperativa que conserva, confecciona i comercialitza la producció de fruita dolça dels seus socis, requereix cobrir la posició de Gerent Comercial. Funcions i Responsabilitats a desenvolupar: · Planificar i gestionar l'empresa, fent seguiment de tos els processos. · Responsabilitzar-se de fer efectives les oportunitats de negoci. · Dissenyar i implementar estratègies de comercialització de fruita · Optimitzar al màxim els recursos humans i materials disponibles. · Elaborar estratègies d'obertura de mercats i manteniment i fidelització dels clients actuals. · Respondre davant el Consell Rector sobre els resultats globals. Dependència directa: Consell Rector

  Ver más

 • Hace 1220 días
  4 horas

  Auxiliar Administratiu/va - OPTIMA BUSINESS CONSULTING,SLU

  Hace 1220 días 4 horas

  SAUFER, important empresa de climatització de Lleida, precisa incorporar un Auxiliar Administratiu/va. De dilluns a divendres....

  Ver más

 • Hace 1221 días
  22 horas

  Administratiu/va d'Exportació - OPTIMA BUSINESS CONSULTING,SLU

  Hace 1221 días 22 horas

  Empresa del sector industrial precisa incorporar un/a Administrativa per al seu Departament d'Exportació. Entre les seves funcions estaran:....

  Ver más

 • Hace 1224 días
  21 horas

  Enginyer/a de Manteniment - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1224 días 21 horas

  Empresa agroalimentària propera a Lleida, precisa incorporar un/a Enginyer/a de Manteniment : FUNCIONS I RESPONSABILITATS: · Dirigir i coordinar les activitats de manteniment preventiu, correctiu i predictiu de la Planta productiva · Elaborar plans de manteniment correctiu i preventiu, supervisant i controlant la seva execució. · Coordinació de les actuacions de manteniment i supervisió de les mateixes. · Anàlisi de les incidències de l'àrea de manteniment, gestionant les no conformitats i prenent les mesures correctores oportunes, amb la finalitat d'assegurar la màxima eficiència i operativitat de les instal·lacions i equips. · Assegurar el compliment de les polítiques de seguretat i medi ambient en l'execució de les tasques de manteniment. · Coordinar les actuacions necessàries en l'aplicació d'una correcta política de PRL. · Coordinar i controlar la gestió del magatzem de recanvis pel que fa a la recepció, emmagatzematge i nivell de stock per tal de poder disposar dels materials necessaris per a les tasques de manteniment. · Controlar el compliment de la legislació aplicable en les operacions d'instal·lació, posta en marxa i manteniment dels equips i instal·lacions de la fàbrica. Dependencia directa: Director Industrial S'OFEREIX: · Horari: jornada sencera de dilluns a divendres. · Contracte: indefinit, amb període de prova. · Remuneració: segons vàlua.

  Ver más

 • Hace 1225 días
  19 horas

  Tècnic/a de Manteniment - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1225 días 19 horas

  Empresa del sector del metall propera a Lleida precisa incorporar un/a Tècnic/a de manteniment. Aquest es responsabilitzarà del correcte manteniment predictiu, preventiu i correctiu dels equips materials de que disposa l'empresa, així com de la gestió i control del manteniment de les infraestructures amb la finalitat de maximitzar la producció. Les funcions i responsabilitats a desenvolupar són: - Planificar i definir el manteniment garantint els paràmetres d'eficiència, qualitat i costos. - Coordinar i supervisar les activitats de manteniment subcontractades a companyies especialitzades. - Mantenir relacions amb empreses externes de manteniment i reparació i controlar i coordinar l'equip de personal extern. - Supervisar el control i seguiment de les reparacions. - Realitzar tasques menors de manteniment en els àmbits elèctric, mecànic, etc. i soldadura. - Gestió i relació amb proveïdors. - Gestió de les compres de l'àrea, així com recepcionar, comprovar i ordenar recanvis. S'OFEREIX: - Horari: jornada completa de dilluns a divendres (de 8 a 17h) - Contracte: indefinit. - Remuneració: 22.000€ bruts/anuals

  Ver más

 • Hace 1225 días
  21 horas

  Enginyer/a de Processos - Pla de Carrera - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1225 días 21 horas

  Important empresa industrial de les rodalies de Lleida precisa incorporar un/a Enginyer/a de processos. Busquem un perfil junior per formar-lo i que pugui desenvolupar la seva carrera professional dins de l'empresa. FUNCIONS I RESPONSABILITATS A DESENVOLUPAR: - Analitzar els temps de producció per identificar els costos, terminis i rendiments, per millorar la productivitat. - Definir, analitzar i millorar els processos de fabricació. - Cronometrar els processos de fabricació per establir els temps. - Definir i documentar les rutes del treball en el sistema de gestió. - Equilibrar els processos per a la millora de l'eficiència. - Facilitar informació al responsable de producció y a l'oficina tècnica per a la planificació dels projectes. - Realitzar propostes per a millorar l'ergonomia als diferents llocs de treball. - Acompanyar en la implementació de les millores dels mètodes de treball. S'OFEREIX: - Horari: jornada sencera de dilluns a divendres, de 8 a 18h. - Contracte: temporal + indefinit. - Remuneració: segons vàlua.

  Ver más

 • Hace 1226 días
  2 horas

  Assessor/a Comptable - OPTIMA BUSINESS CONSULTING S.L.

  Hace 1226 días 2 horas

  Despatx de Lleida precisa incorporar un/a Assessor/a Comptable d'empresa. FUNCIONS I RESPONSABILITATS: - Assessorament comptable amb responsabilitat directa amb empreses clients. - Assessorament en matèria tributària. - Elaboració i presentació d'autoliquidacions tributàries, anuals, trimestrals i mensuals. S'OFEREIX: - Horari: jornada sencera de dilluns a divendres (dll-dj de 9h-14h i de 16h a 19h; dv de 8h a 15h). - Contracte: temporal + indefinit. - Remuneració: a valorar segons candidatures.

  Ver más

Usamos cookies propias y de terceros para mostrar contenido personalizado. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información